Sħubija

Min diġà huwa missieħeb?

Il-Litwanja, Malta, l-Italja, il-Polonja, is-Slovakkja u l-Lussemburgu huma s-6 pajjiżi Ewropej ta’ oriġini mid-9 organizzazzjonijiet li qed jikkollaboraw mal-proġett Intercept. 

Sħubija li tagħqad flimkien universitajiet u istituzzjonijiet ta’ riċerka u ta’ taħriġ, istituti ta’ analiżi u ta’ ppjanar, aġenziji għall-promozzjoni tal-impjiegi. 

  • Jobsplus minn Malta huwa s-sieħeb ewlieni li se jikkoordina l-proġett kollu. 
  • Analitika Viżjonarja mil-Litwanja, CASE - Ċentru għar-Riċerka Soċjali u Ekonomika mill-Polonja u l-Istitut tar-Riċerka Ekonomika - l-Akkademja Slovakka tax-Xjenzi se tkun qed tieħu ħsieb l-aspetti tar-riċerka tal-proġett;
  • Ir-Reġjun tat-Toskana, l-Anci Toscana u ċ-Ċentru tal-Università ta’ Grosseto fl-Italja se jiffukaw fuq il-komunikazzjonijiet, is-sensibilizzazzjoni u l-iżvilupp tat-taħriġ;
  • Anci Toscana, flimkien mal-Jobsplus u s-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi Litwan,  se jmexxi t-taħriġ innovattiv fil-ħiliet ekoloġiċi li se jinvolvi 300 NEETs fit-tliet pajjiżi (il-Litwanja, Malta u l-Italja);
  • Bħala s-sieħeb espert tal-proġett, l-ADEM, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Impjiegi tal-Lussemburgu, se tikkondividi għarfien dwar il-mekkaniżmi tas-suq tax-xogħol u se tkun ta’ gwida għal żgħażagħ li qed ifittxu impjieg.

Il-proġett INTERCEPT jibbenefika minn għotja ta’ € 2.18M mill-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja permezz tal-Fond ta’ Għotjiet taż-ŻEE u tan-Norveġja għall-Impjieg taż-Żgħażagħ.

priscilla-du-preez-cIfLUEZYLVg-unsplash

Motivating mobilizing supporting NEETs green career pathway.
Call: Unlocking Youth Potential
Project No. 2020-1-0033
Lead partner: Jobsplus
Duration: 29 months

www.eeagrants.org

riżorsi utli

INTERCEPT għandha baġit ta' € 2.18M u hija ffinanzjata mill-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja permezz tal-fond tal-Għotjiet taż-ŻEE u n-Norveġja.