INTERCEPT_logo_white_3

Talenti żgħażagħ għat-tranżizzjoni ekoloġika.

Bla dubju, il-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-lum se tkun l-aktar affettwata mit-tibdil fil-klima globali. F’dan il-kuntest, l-użu ta’ investimenti f’ekonomija ekoloġika jista’ jgħin biex jiġi assigurat futur ġust u ekwu li jtejjeb il-ħajja tan-nies permezz tal-avvanz tal-benesseri ambjentali u soċjali. Sabiex jiġi assigurat li tali trasformazzjoni tkun inklużiva u sostenibbli, il-politika għandha toħloq soluzzjonijiet li jżidu wkoll il-parteċipazzjoni ta’ gruppi vulnerabbli, bħaż-żgħażagħ li huma barra mill-Edukazzjoni, Impjieg jew Taħriġ (NEETs). Is-sapport lejn l-NEETs sabiex jakkwistaw il-ħiliet u l-esperjenza tax-xogħol neċessarji biex jiksbu impjiegi fis-settur ekoloġiku huwa investiment bi dħul potenzjali għoli u b’għodda promettenti għall-inklużjoni soċjali.

melissa-askew-tSlvoSZK77c-unsplash-1920x1440
appolinary-kalashnikova-WYGhTLym344-unsplash

X’inhu l-Proġett Intercept?

INTERCEPT għandu l-għan li joħroġ il-potenzjal ta’ NEETs ta’ bejn il-25 u d-29 sena fis-settur ekoloġiku.
Il-proġett se jwettaq riċerka dwar NEETS u kumpaniji ekoloġiċi, filwaqt li jidentifika l-bżonnijiet u l-opportunitajiet f’dan il-qasam: se jagħżel 300 NEETs fl-Italja (provinċji ta’ Grosseto u Siena), f’Malta u fil-Litwanja, li se jiġu mħarrġa u rreġistrati f’internships imħallsa ta’ tliet xhur f’negozji ekoloġiċi. Din hija esperjenza pilota u, għalhekk, l-effettività tagħha se tiġi ttestjata u evalwata lokalment. Fi tmiem il-proġett, l-informazzjoni kollha miġbura fit-tliet piloti lokali se tintuża biex jiġu żviluppati rakkomandazzjonijiet ta’ politika għall-Istituzzjonijiet Ewropej.

Motivating mobilizing supporting NEETs green career pathway.
Call: Unlocking Youth Potential
Project No. 2020-1-0033
Lead partner: Jobsplus
Duration: 29 months

www.eeagrants.org

riżorsi utli

INTERCEPT għandha baġit ta' € 2.18M u hija ffinanzjata mill-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja permezz tal-fond tal-Għotjiet taż-ŻEE u n-Norveġja.